Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Röd Front 1 maj

Demonstrera 1 maj – Röd Front
Samling Vattentorget 15.00, möte Speakers corner ca 15.30
Tal av Gunnel Thörn, Kommunistiska partiet och av Erik Gustafsson, RKU
Sång och musik av Alexander Dahlberg
Efteråt blir det fika, bokbord och samkväm på IOGT-NTO vid Vattentorget. Här underhåller även Alexander Dahlberg med ännu mer sång och musik.

På arbetarklassens egen dag demonstrerar vi för socialism och arbetarmakt. Vi demonstrerar för arbete åt alla och mot borgarregeringen. Vi demonstrerar för nationellt oberoende och mot EU. Vi demonstrerar mot imperialismen och för de förtryckta folken. Vi demonstrerar för Palestina och för en bojkott av Israel. Slut upp i Röd Front!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!