Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

100 år av kvinnokamp – när blir samhället jämställt?

Refuserad av SMP mars 2010

I år är det 100 år sedan internationella kvinnodagen inrättades. 8 mars varje riktas blickarna mot kvinnornas situation och varje år tvingas man konstatera att mycket lite hänt. Kvinnolönerna släpar efter trots att alla säger att det är orimligt. Idag tjänar kvinnorna i genomsnitt bara 83 % av männens lön. För att inte tala om pensionerna, där kvinnor endast får 60 % av det männen får i pension. Svenska män sägs vara de mest jämställda i hela världen men ändå tar de ut endast 21 % av föräldrapenningen och när det gäller vård av sjukt barn minskar sedan några år tillbaka andelen som tas ut av män.

Vi ser ingen utveckling inom de områden där kvinnorna är dominerande. Tvärtom har den nuvarande regeringen infört ett antal reformer som ökar klyftorna mellan män och kvinnor och som gynnar de rikare på de fattigares bekostnad. Via vårdnadsbidraget cementeras en förlegad kvinnosyn om att det är kvinnorna som ska var hemma och ta hand om familjen. Ett bidrag som dessutom enbart kan utnyttjas av dem som har möjlighet att leva på en lön.

Högeralliansen har även infört det s.k. RUT-avdraget, ett avdrag där de som har råd får skattesubvention för hushållsnära tjänster. Självklart har människor behov av hjälp i sina hem, men felet med skatteavdraget är att det inte tar någon hänsyn till behovet, utan bara till betalningsförmågan. Den välbärgade får möjlighet att köpa skattesubventionerad hemhjälp medan fattigpensionären vackert får vänta på en kommunal hemtjänst som kommer alltmer sällan och stannar allt färre timmar till följd av de senaste årens nedskärningar. De rika får gärna köpa privat hemservice på den fria marknad de hyllar i alla andra sammanhang. Men de måste betala själva.

Tyvärr ser vi att Vänsterpartiet i Växjö svängt i denna fråga och vill ha kvar det pigavdrag som deras parti nationellt lovat avskaffa om de får makten ihop med S och MP. Behoven finns i samhället av en god service, därför måste man satsa på den offentliga sektorn. Kommuner och landsting bör satsa resurser i stället för att skära ned och man måste satsa på kvinnornas löner. Om så inte sker tvingas vi konstatera att synen på hälften av mänskligheten är lika förlegad nu som för 100 år sedan, när man genomförde kvinnomötet i Köpenhamn, där kvinnliga delegater från 17 länder slog fast behovet av en internationell kvinnodag. Ett behov som är lika stort idag 8 mars 2010.

Hannah Boberg
Mirja Troberg
Gunnel Thörn  
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!