Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Höstens skolreformer kostar pengar!

Publicerad i SMP 110312

Till hösten sjösätts en ny skola, på såväl grund- som gymnasienivå. På min skola arbetar vi intensivt med att förbereda allt det omgjorda. Det handlar om nya program, nya ämnen, nya kurser, ett nytt betygssystem och inte minst nytt innehåll i våra kurser. Det är ganska självklart att denna reform kommer att kosta en hel del pengar att implementera, t.ex. behövs nya läroböcker i nästan alla ämnen.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå att vi i den kommunala gymnasieskolan återigen fått en minskad budget. På en direkt fråga från undertecknad vid förra kommunfullmäktigemötet i Växjö medgav gymnasienämndens ordförande att höstens reform kommer kosta en hel del men att man inte fått några extra pengar och att reformen därför ska genomföras med de resurser som man har. Om detta synsätt representerar de borgerliga partiernas syn på gymnasieskolan i Växjö och på den reform som deras egna partier tagit fram på riksnivå så är det inte bara förvånansvärt utan även skamligt.

Utbildning är en investering i framtiden för såväl den enskilde som för samhället. Därför är skola och utbildning något som måste få kosta pengar och något som vår kommun borde satsa på. Skolområdet i Växjö kommun utvecklas åt fel håll. Detta stöds t.ex. av den skolranking som Lärarnas Riksförbund presenterade i veckan. Växjö tappar 22 placeringar och återfinns nu först på 103:e plats bland Sveriges kommuner. För att Växjö ska kunna rankas som en av landets bästa skolkommuner krävs att man satsar mer på skolan. Kan det vara så att våra politiker missade höstens skolreform när man antog den nu gällande budgeten och glömde avsätta medel för dess genomförande?

Växjö kommun borde omgående skjuta till pengar för att den nya skolreformen ska bli så bra som möjligt redan från början. Detta gäller givetvis både på grund- och gymnasienivå. Pengar finns i kassakistan, det vet vi. Om det sedan räcker för att Växjö ska kunna rankas högre i framtidens skola återstår att se, men ett steg i rätt riktning skulle det vara!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!