Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Bra möte i Nybro

Partiets första satsning i Nybro resulterade i att fyra personer på mötet anmälde sitt intresse för studiecirkel och fortsatt kontakt, och tre prenumerationer på Proletären tecknades. Vi sålde också ett par lösnummer och annat material från bokbordet.

Inför mötet spred vi 1000 flygblad i ett bostadsområde i staden, och fick ytterligare några kontakter som inte kunde komma på mötet. Sammantaget bådar det gott för kommunisternas fortsatta arbete i sydost!

Nästa steg är ett liknande möte i Kalmar, innan vi drar igång en studiecirkel om Kommunistiska Partiets program. Vi kommer också att påbörja Proletärenförsäljning, förhoppningsvis med hjälp av några av de nya kontakterna. Inför mötet annonserar vi naturligtvis här på hemsidan, så titta tillbaka med jämna mellanrum!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!