Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Miljöpartiet i Växjö vill riva lägenheter

Publicerad i proletären nr 18 – 2006

För att motverka segregationen vill Miljöpartiet riva en tredjedel av lägenheterna i stadsdelen Araby i Växjö. Ytterligare en tredjedel av lägenheterna vill man omvandla till bostadsrätter.

Arabyområdet är Växjös invandrarområde och där bor det idag 5000 personer. De boende i området har mött förslaget med stor skepsis. Miljöpartiet säger själva, genom sin förslagsställare Carsten Wulf, att det handlar om kapitalförstöring att riva husen, men att man med sitt förslag vill uppnå tre mål. Att elevsammansättningen på kommunens skolor ska spegla samhällets sammansättning, att ingen etnisk grupp ska ha högre arbetslöshet än någon annan samt att det i alla stadsdelar ska vara en jämn etnisk fördelning.

Hur man ska uppnå dessa mål genom att riva bostäderna för 1700 personer nämner inte Miljöpartiet. Inte heller säger man något om var de människor som blir av med sina hem ska bo. För ingen tror väl att de som bor i områdets hyresrätter ska ha råd att köpa de nya villorna eller bostadsrätterna. Eftersom det inte finns några tillgängliga hyreslägenheter i några andra områden i stan så kommer dessa personer att bli utan bostad. Frågan man måste ställa sig är varför man ska riva välbehövliga och funktionsdugliga lägenheter i bostadsbristens Växjö. Ett naturligare krav vore att bygga fler billiga hyreslägenheter och det i de andra segregerade områdena, d.v.s i de områden där det idag inte bor människor med utländsk bakgrund. Till saken hör att Arabyområdet ligger tämligen centralt. Man kan därför undra om de verkliga motiven bakom förslaget. Handlar det om att de välbärgade vill åt det attraktiva centrala läget? Är det för dessa Miljöpartiet för sin talan?

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!