Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Friskolor har lägre lärartäthet och skapar segregation!

Publicerad i SMP 101109
Svar till Claes Bromander och Carl-Gustaf Stafström

 Valfrihet som överordnad princip är det enda svar ni kommer med till oss som ser att utvecklingen inom skolområdet går åt fel håll. I två inlägg har ni nu hänvisat till ”undersökningar” som skulle styrka era teser, men ni anger inte vilka dessa undersökningar är! Ser vi till konkreta undersökningar så skriver Skolinspektionen om strukturen på friskolorna att 84 % av alla friskolor har en allmän inriktning. Vari ligger då valfriheten om de s.k. fria skolorna vill ge samma utbud som de kommunala?

Lärarförbundets helt färska undersökning ”Perspektiv på skolan” visar att valfriheten leder till segregation i skolan och man skriver att: ”i de internationella jämförande studierna ligger de länder som har ett sammanhållet skol­system bättre till resultatmässigt än de som har ett uppdelat. Det finns även studier som visar att tidig uppdelning inom skolsystemet leder till lägre genomsnittliga prestationer.”Skolverkets siffror visar att friskolorna har en lägre lärartäthet än de kommunala och Lärarförbundets nämnda rapport visar ett tydligt samband mellan ägarform och vinstkrav; aktiebolag ligger klart lägst i antal lärare per elev.

I skolor med fler än 100 elever har aktieägda skolor endast 6,8 lärare per 100 elever mot 7,9 i kommunala skolor. Det är uppenbart varför, det är här som skolkapitalister såsom Claes Bromander har mest pengar att hämta hem. Ni får gärna prata om valfrihet men ni har mycket svårt att övertyga mig och den breda allmänheten om att friskolor finns för samhällsnyttans eller elevernas skull. Jag hävdar att ni driver skolor för vinstens skull. Utan möjlighet att tjäna pengar på kommunens skattepengar via elevernas skolpeng skulle ni inte driva era skolor. Mitt påstående styrks av det faktum att 64 % av friskolorna drivs av aktiebolag och att den privata utbildningssektorn idag domineras av fem stora koncerner. Tre av dem ägs av riskka­pitalbolag varav två är danska. Uppgifterna kommer från Skolverket. Skolan och utbildning ska handla om kunskap inte om att uppnå maximal vinst!

Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare
Kommunistiska partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!