Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Friskolor urholkar och försämrar den svenska skolan!

Publicerad i SMP 101028, med någon ändring

Svar till Barbara Bergström m.fl. SMP 101023

Ett antal lokala friskoleföreträdare går i SMP på offensiven och propagerar för friskolornas förträfflighet. Att de fattar pennan överhuvudtaget visar att de känner av den massiva kritik som med rätta finns mot det svenska friskolesystemet. Som vanligt upprepas mantrat om att friskolorna skulle vara bättre än de kommunala. Man hävdar att friskolor har bättre resultat än kommunala skolor och frågan blir då vilka belägg artikelförfattarna har för detta påstående? Vidare odlar man myten om att den kommunala skolan per definition skulle få bättre kvalitet när det kommer friskolor till orten.

Detta är ett stort misstänkliggörande av den kommunala skolan; att implicera att den offentliga skolan skulle göra ett dåligt jobb eller missköta sig utan friskolornas vara är rent oförskämt. Om nu friskolornas inträde på den svenska skolan är så bra som ni gör gällande, varför har då Sverige halkat efter i statistiken när man jämför skolelevers resultat i olika länder? Raset verkar ha startat när man gjorde om skolan i vårt land till en öppen marknad där man ser elever som kunder och kunskap som något man ska tjäna pengar på.

Lärartäthet och ökade resurser verkar inte vara det ni ser som kvalité utan ”lärarens möte med eleverna”. Men för att möta eleverna och samtidigt värdera kunskap högt krävs resurser och tillgång till välutbildad personal. Den största kostnaden för en skola är vanligen lärarnas löner. Här finns den största vinsten för friskolorna att göra, genom att ha en låg lärartäthet, färre undervisningstimmar och låta lärarna undervisa fler grupper.

Om nu kvalité och alternativa ägarformer är så viktigt för er och inte vinsten, varför går ni då inte med på att förbjuda ägare av friskolor att plocka ut vinst från skolan? Pengarna kommer ju från kommunens skattebetalare och är avsedda för eleverna, inte för att hamna i era fickor! Ska Sverige återigen att ligga i topp vid internationella jämförelser kan vi inte sätta elev mot elev, skola mot skola eller kunskap mot vinst. Vi måste slå vakt om en skola lika för alla och där alla skolor lever under samma lagar och förordningar. Allt annat är djupt orättvist!

Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!