Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Stoppa privatiseringshysterin i Växjö

Refuserad av Växjöbladet Kronobergaren – valrörelsen 2010

Sedan förra valet har Växjö kommun genomgått ett systemskifte. Den borgerliga minoriteten har med stöd av Sverigedemokraterna sålt ut och privatiserat stora delar av den kommunala verksamheten. Sophämtningen, förskolor, tolkförmedling och äldreboenden privatiseras. Komvux, SFI, städning och skolbespisning läggs ut på entreprenad och delar av allmännyttan säljs nu ut. Politiken bakom är rent ideologisk. De borgerliga säger själva att det inte kommer att bli billigare för kommunen med de nya driftsformerna. Det handlar helt enkelt om att man vill gynna det privata kapitalet. Därför överför man resurser från det allmänna och gemensamma till det privata och enskilda.

Tillsammans med arbetslösheten borde frågan om privatiseringarna av den kommunala verksamheten vara valets viktigaste fråga i kommunvalet i Växjö. Tyvärr sker utvecklingen utan offentlig diskussion och debatt. I denna diskussion borde den självklara utgångspunkten vara att grundläggande samhällsservice ska skötas långsiktigt och i samhällets regi utifrån medborgarnas behov. Avregleringen av elmarknaden och tågtrafiken har gett svenskarna en smärtsam bekantskap med effekterna när samhällsservicen sköts av det privata. Den här utvecklingen borde hindras. Växjö kommun ska inte var en nyliberal experimentverkstad!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!