Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Per Boberg, RKU

OBS! Det talade ordet gäller naturligtvis!

Kamrater!

Idag firar vi åter arbetarklassens högtidsdag, 1 maj och går i Röd Front mot högerpolitiken och för socialismen.

Ungdomars situation försämras även i år av den högerpolitik som råder. Såväl i Sverige som i världen trycks ungdomar tillbaka av en allt girigare och hungrigare kapitalism och imperialism kontrollerad av en liten överhet. Särskilt hårt drabbas som vanligt arbetarklassens ungdom, ty det är de som kapitalisterna vill skola till att generera allt högre vinster till allt lägre löner.

USA-imperialismen fortsätter terrorisera och mörda människor i Irak; såväl unga som gamla är drabbade; samtidigt som man plundrar landet på dess naturresurser. I Palestina utövar den sionistiska staten Israel med USA:s stöd terror mot den palestinska befolkningen, som tappert kämpar emot trots att även Europa nu sällat sig till bombhögerns order. I Nepal söker en enväldig kung krossa ett stort folkligt uppror, I Sydamerika reser sig folket mot högerpolitik och imperialism, motarbetade av fascister, liberaler, socialdemokrater och kyrka i allians.
I ett hav av elände skapat av kapitalismen kan man i alla fall se att kampen alltid lever och kampen förs fram med ungdomen i främsta ledet. Trots hycklande borgare som hävdar att socialismen är död så reser sig ungdomen i kamp för just socialismen.

Vi kommunister står alltid på de förtryckta folkens sida emot imperialism och förtryck. Vi hävdar nationernas rätt att bestämma sitt eget öde utan påverkan från imperialister.

I år är det valår i Sverige och diverse politiska ”proffstyckare” och populister beger sig ut i media för att tala sig varma för sina karriärer och sina partiers intressen. Att en plats i riksdag, landsting och kommun lockar för en sådan individ är ingen tillfällighet. Riksdagslönen, eller ”arvode” som de kallar det, på 48 000 kronor i månaden är ett bra exempel på varför dessa yrkespolitiker aldrig kan representera vanligt folk som systemet ser ut idag.

Vi kommunister vill att inget utöver en genomsnittig arbetarlön ska kunna utgå till folkvalda representanter. Alla privilegier måste bannlysas; förtroendevalda ska representera folket och därmed också leva som folket i övrigt.

De etablerade politiska partierna talar skräckslaget om ungdomars ”politikerförakt” och oroar sig över att valdeltagandet kan bli så lågt att de förlorar vad de kallar sin ”legitimitet”. Det är ju knappast förvånande att vanliga människor inte respekterar dem och stannar hemma istället för att rösta i valet när tacken efter varje val bara blir högerpolitik oavsett vilket av de etablerade partierna rösten läggs på.

För att vara lite kulturell också så anknyter ett citat från en låt av Dan Berglund bra till detta:
”Men skulle jag vilja trygga mitt guld i ur och i skur, så skulle jag låta er bygga kring palatset en skyhög mur. Sen skulle jag ge er frihet, att fritt välja sten och cement – vart tredje år ge er frihet i landets parlament.”

Så ser det ut idag, med skillnaden att det idag är val vart fjärde år, det blir kapitalistvänlig högerpolitik i riksdagen oavsett vilket av de sju partier som sitter där idag som det röstas på.

Centerpartiet går ut offentligt med ett vidrigt förslag om avskaffandet av lagen om anställningsskydd för ungdomar för att försäkra att ungdomar ska kunna användas som slit- och slängvara av en allt girigare kår av kapitalister. I Frankrike ledde ett liknande förslag till upplopp och till slut tillbakadragande. Avskaffandet av arbetsrätten är första steget mot högerns drömsamhälle, där kapitalistens ord är lag och där arbetare och slav blir allt mer synonyma begrepp.

Vi kommunister säger kategoriskt nej till all sådan högerpolitik. Lösningen för att sätta oss ungdomar i arbete är inte att ta ifrån oss våra rättigheter.

Ett par lösningar på problemen är:

  • Pensionsåldern sänks till 60 år; då får fler ungdomar chansen till ett meningsfullt arbete.
  • Jobben delas, fram för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön!

Självklart är dessa åtgärder inte tillräckliga för att samhället ska bli rättvist, för det krävs en total omvandling och avskaffandet av kapitalismen, men dessa förslag är steg i rätt riktning.

Vad sker med jämställdheten då? Det finns uppstickare som i synnerhet hävdar sig föra ungdomens och unga tjejers talan. Feministiskt initiativ – denna rörelse som påstår att grevinnan och undersköterskan för samma kamp för jämställdhet; den unga tjejen i vården skulle ha samma intressen som överklassmiljonärskan. Vi hör ju hur vettigt det låter….

En riktig politik för kvinnors rättigheter och äkta jämställdhet kommer ifrån satsningar på de som har det sämst ställt; en överklasskvinna kan aldrig ha samma intressen som kvinnan som arbetar i vården. Vårt svar är ett annat än det dessa borgerliga feminister ger. Vi vill se en riktig befrielse för alla. Befrielse från förtrycket kommer genom klasskamp, inte genom diskussionsklubbar för diverse borgare.

Vad gäller ungdomars situation finns det många frågor som är viktiga att belysa.
Rätten till en egen bostad är otroligt viktig. Idag byggs det i växjö mest lyxbostäder åt de som har höga inkomster samt studentbostäder. Ofta marknadsförs dessa lyxbostäder med den falska sloganen ”Expansiva Växjö”. Växjö är enbart expansivt för de som har en hög inkomst.
Vidrigast i bostadsdebatten är miljöpartiet, med sitt förslag om att riva stora delar av Araby för att bygga lyxvillor. Detta i en stad där det redan nu finns dåligt med bostäder. Vansinne!
Men var hamnar de ungdomar som inte är studenter och letar bostad? Ingen får fråntas rätten till bostad. Billiga hyresrätter i kommunal regi är lösningen på bostadsfrågan, inte dyra bostadsrätter.

En kritiker kanske säger att kommunisternas förslag inte går att genomföra. Detta är så felaktigt som det kan bli. Pengarna finns! Titta bara på miljardrullningen till storföretagen och EU. Titta på miljardutdelningarna till aktieägare och direktörer! Titta på alla de miljarder som går i subventioner till företag som redan gör miljardvinster.

Idag har körkortet också i än högre grad blivit en klassfråga. Körskolorna gör storvinster medan föräldrarnas lön avgör om ungdomar ska kunna skaffa körkort eller inte. Vari ligger då klassperspektivet i detta? Jo, på dagens arbetsmarknad ställs kravet på körkort väldigt högt, speciellt inom arbetaryrkena, vilket leder till att körkortet måste ses som en nödvändig del av utbildningen.
Vi kräver gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan som ett första steg mot avskaffandet av de privata vinstgenererande körskolorna!

Arbetarklassen som helhet och ungdomen i synnerhet drabbas hårt av den politik som idag förs i frågan om kollektivtrafiken. Är det vettigt att det ska kosta 14 kronor för en ungdom och 20 kronor i standardpris för att resa en enkel resa i kollektivtrafiken? Dessutom kan man göra en intressant jämförelse. Ett månadskort i Göteborg kostar lika mycket som ett månadskort i Växjö, 400 kronor. Vanvettigt säger vi! Inför en gratis kollektivtrafik för alla! Det skulle gynna både miljön och folket.

Slutligen ska jag säga några ord om höstens val. Vi kommunister kandiderar till fullmäktige – detta gör vi för att vi anser att det måste finnas någon i fullmäktige som talar emot högerpolitiken. Vänsterpartiet gör det inte, då de ledande i Vänsterpartiet i Växjö är anhängare av EMU och EU:s högerpolitik. Socialdemokraterna gör det inte heller, då de medverkar med privatiseringar och stödjer EU:s nedskärningspolitik.
Miljöpartiet, samma anhängare till högerpolitiken, men vill även riva vanligt folks bostäder.
Den öppna högern behöver inte nämnas, de är tillräckligt duktiga själva på att ösa ut sina arbetarfientliga förslag helt öppet.

En röst på Kommunistiska Partiet är en röst för arbete, rättvisa och socialism! Det är också en rak vänster mot den öppna och dolda högerns lögner och högerpolitik!

Kom med i RKU och Kommunistiska Partiet!

Sverige ut ur EU!
Nej till all högerpolitik!
Krossa imperialismen!

Röd front kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!