Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

(V) i Växjö vill införa utegångsförbud

Proletären nr 5 – 2006

Ungdomar under 15 år ska inte få vara utomhus efter kl 23.00 i Växjö kommun. I vart fall inte om vänsterpartiet i Växjö får som de vill. Detta förslag lanserades förra veckan av tre vänsterpartister anförda av socialnämndens ordförande Anders Mårtensson. Bakgrunden är att man vill ha ökad säkerhet och trygghet i kommunen. Ett område som man inte prioriterat tillräckligt enligt dem själva. Men nu ska det bli ändring på detta. Inspirationen till ett utegångsförbud för ungdomar kommer från Tyskland, Schweiz och Österrike, där denna åtgärd ”inte är ovanlig” enlig förslagsställarna. Om förslaget blir verklighet innebär det att Växjö blir först i landet med att behandla yngre ungdomar som ett kriminellt kollektiv. Vänsterpartisterna öppnar även upp för att kommunen ska införa egna kommunala poliser för att komma tillrätta med otryggheten i kommunen. Till detta kommer även att man vill uppmuntra medborgarna till ökad övervakning av varandra. Eller som de själva uttrycker det att vittna, gola eller tjalla är för det mesta en plikt som måste ges en positiv status. De som tar del av de småländska vänsterpartisternas förslag måste fråga sig vilka massiva ungdomsproblem som finns i Växjötrakten eftersom ett så allvarligt ingrepp i medborgarnas rättigheter förs fram. Växjö är som vilket annan svensk kommun som helst. Ungdomsproblem finns men inte mer än i andra jämförbara kommuner. Men hårdare tag verkar vara melodin när de verkliga problemen i stället handlar om att man inte finner en meningsfull fritid eftersom det inte finns tillräckligt med fritidsgårdar, eftersom man bor för trångt till följd av brist på hyreslägenheter och eftersom solidaritet och medmänsklighet inte finns i dagens svenska politik. Förslagen förs som sagt fram av den vänsterpartistiske socialnämndschefen Anders Mårtensson, samme person som flera gånger under en kommunfullmäktigedebatt i höstas utbrast: ”vi är alla goda socialdemokrater”.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!