Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vad hände med strandskyddet?

Kommentar till Bo Frank den 11 september.
Publicerad i SMP, 15/9

”Allt till alla” är något som moderaterna och Bo Frank verkar vilja säga till invånarna i Växjö när en ny översiktsplan ska tas fram för vår kommun. Frank vill se en ”Växjö sjöstad” och allt kommer att bli guld och gröna skogar. Men inte en gång skrivs det om strandskyddet och vikten av att behålla kulturlandskapet öppet för alla.

Om Franks sjöstad förverkligas försvinner det allmänna till förmån för det privata och alla vet att det enbart är de allra mest bemedlade som har råd att bo vid strandkanten. Växjö kommun måste värna strandskyddet och vara mycket restriktiv med att bygga i sjönära områden. Att det är en vision om en kommun för de rika som Bo Frank presenterar syns tydligt i hans artikel, för mellan raderna läser vi om fortsatt utförsäljning av allmännyttan till privata spekulanter och en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Redan i dag är hyresrätten satt på undantag i vår kommun och ännu mer blir det så i Bo Franks rikemansvision om Växjö.

Bortom alla fina ord Bo, hur ska vi ta tillvara dem i vår kommun som inte har råd att äga en egen bostad?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!