Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vill S i Växjö ha bort friskolorna?

Publicerad i SMP 100907

Svar till Ola Gustavsson SMP 100827

Ola Gustavsson ryter till om friskolorna i Växjö. Äntligen säger vi! Men hans artikel reser ändå flera frågor som måste upp till debatt. Gustavsson skriver att ”friskolorna underminerar både ekonomi och organisation i våra kommunala skolor” och att alliansen borde fundera över systemet med friskolor. Vi håller till fullo med, men av det skrivna kan man få intrycket att Gustavsson är emot friskolor och kommer att arbeta för att de ska försvinna. Vi undrar om det är så och om det i så fall är en ståndpunkt som delas av hans parti i Växjö?

Skolfrågan har utnämnts till valets viktigaste fråga. Här debatteras den knapp alls trots att Växjö är bland de friskoletätaste kommunerna i Sverige på gymnasiesidan. Inom grundskolan finns det än så länge inte lika många friskolor med ansökningarna kommer in i rask takt och här drar sig de s.k. ”entreprenörerna” inte för någonting när de vill komma över kommunens skattepengar. Karl-Oskarskolan kräver extra anslag när den inte kan planera renoveringen av lokalerna, Engelska skolan bluffade inför Skolinspektionen och sa att deras skola skulle öppna i Komvux lokaler; Växjö Fria hitta på egna specialutformningar och krävde 18 extra miljoner av kommunen. Hela situationen inom skolan i kommunen är absurd. Under lång tid har vi sett neddragningar och försämringar i verksamheten när skolornas budget ständigt minskar. Detta har skett oavsett om de borgerliga eller de rödgröna styrt. Samtidigt plockar friskolorna ut vinster och det från kommunala pengar som är avsedda för eleverna.

Inför nästa läsårsstart kommer det att finns 2000 platser för dem som börjar gymnasiet om alla ansökningar hos Skolverket beviljas. Samtidigt kommer det ut drygt 1000 elever från grundskolan. Skolorna ska konkurrera med varandra och se eleverna som handelsvaror. Lärarna ska sitta på möten och diskutera marknadsföring i stället för pedagogik. Skolpolitikerna i Växjö borde sätta ned foten och stoppa utvecklingen. Man måste sluta se skolan som en belastning och en kostnad. Här bör Ola Gustavsson och andra skolpolitiker klargöra hur mycket man satsar på såväl grundskola som gymnasieskola. Men för att dessa summor ska bli begripliga för väljarna bör man även ange hur mycket man satsade för 10 respektive 20 år sedan!

Skolan är ett av de absolut viktigaste områdena för samhällsutvecklingen. I vårt dagliga arbete ser vi hur de minskade resurserna urholkar kvalitén i den kommunala skolan. Kunskap och utbildning måste få kosta och därför måste skolan tillföras de resurser som behövs. Barn och ungdomars rätt till utbildning ska inte vara avhängig om man bor i en rik eller fattig kommun, därför borde staten ta över ansvaret för skolan. Här ger vi Jan Björklund rätt men samtidigt misstror vi honom när han säger att skolan ska vara statlig, för inte menar han väl att staten ska över driften av friskolorna? Vi menar däremot att staten borde göra just detta, först då kan vi få verklig rättvisa inom skolans område.

Jan-Åke Karlsson, gymnasielärare
Gunnel Thörn, grundskollärare

Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!