Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Välbesökt Venezuelamöte i Växjö

I torsdags sökte sig 38 växjöbor till kommunisternas möte om Venezuela. Patrik Paulov från Proletären berättade om sina två resor till landet. Åhörarna fick ta del av de enorma förändringar som landet genomgått på bara två år. Förändringar som bl.a. yttrar sig i att man numer talar öppet om att bygga socialismen i Venezuela. Att mötet berörde visade diskussionen efter Patriks föredrag. Publiken visade sig mycket kunnig om ämnet och frågorna berörde allt från den katolska kyrkans roll till hotet inifrån landets egna borgarklass. Mötet avslutades i mycket positiv anda där alla deltagare stärktes i sin framtidstro – en annan värld är möjlig!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!