Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Valkrönika – Barnen är vår framtid?

Publicerad i Proletären nr. 34, 2010

”Barnen är vår framtid!” hör man från höger till ”vänster” bland riksdagspartierna. Man kan dock fråga sig hur de etablerade riksdagspartierna tänkt sig denna framtid. Barn och unga idag tillbringar i inte alltför sällsynta fall upp till tolv timmar per dygn i skola och barnomsorg. Detta i en verksamhet där det hela tiden skärs ned. Personalen är oftast både kunnig och engagerad, men med alltför många barn per vuxen är det omöjligt att bedriva en verksamhet som är stimulerande och erbjuder en trygg miljö.

När svenska folket går till valurnorna i september är det knappt två månader kvar tills min och min makes barn föds. Vi vill självklart ge vårt barn det bästa, och det är verkligen inte att behöva tillbringa nästan halva dygnet i förskolan. Genom att införa sex timmars arbetsdag skulle barnen kunna få mer tid tillsammans med sina föräldrar. Istället för att satsa mer resurser på den kommunala barnomsorgen och avskaffa giriga friskolor och privata förskolor har borgarna här i Växjö sagt att de vill se en förskola som bedriver verksamhet på ett icke kommunalt sätt, vad de nu menar med detta?

Som såväl vi kommunister som många andra vet finns det pengar till att förbättra skola och barnomsorg. Borgarna vet också detta, men har valt att i regeringsställning ösa miljarder över höginkomsttagare i landet. Istället för att ge barnen en trygg och utvecklande barnomsorg och skola ser regeringen till att överklassen får statsbidrag för att få sina toaletter städade.

Pengarna finns och måste användas till det som är viktigt. Om man menar allvar med ”barnen är vår framtid” då satsar man pengar på det som är viktigt. Man anställer mer personal i skolan och barnomsorgen, så att barngrupperna blir mindre och kvalitetstiden större. Man lagstiftar om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, så att föräldrarna får mer tid till sina barn. Man säljer inte ut den kommunala verksamheten, utan satsar på en upprustning av kommunala förskolor och skolor. Man avskaffar vinstdrivande friskolor och privata förskolor, så att pengarna kommer barnen till del istället för aktieägarna.

En sådan politik menar allvar med uttalandet ”barnen är vår framtid”, och en sådan politik finner man hos Kommunistiska Partiet!

Hannah BobergPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!