Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vänsterpartiet i Växjö bluffar om sitt agerande

Publicerad i SMP 2005-11-09

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Växjö föreslog undertecknade att Växjö kommun ska skriva in att ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal ska ingå i kommunens inköps- och upphandlingsregler. Vårt förslag gick inte igenom då inget av kommunens sju fullmäktigepartier röstade för vårt förslag.

Efter fullmäktiges septembermöte, där vårt förslag behandlades, gav vänsterpartiet ut ett lokalt flygblad kallat ”(V)äxjös kommunnytt”. Flygbladet sprids till en stor del av kommunens invånare och det kommenterade bland annat vårt medborgarförslag om kollektivavtal med orden: ”Javisst ska vi ha det! sa Carin Högstedt (v), Gunnar Storbjörk (s) och Ewa Söderberg (mp). Det blir ett krav i arbetet med ny inköpspolicy […] majoriteten s+v+mp värnade arbetsrätt och kollektivavtal mot lönedumpning.”

Vänsterpartiet i Växjö försöker således i sin lokala propaganda låtsas som att man röstat för ett förslag som man agerade emot. Ja, det handlar ju om en direkt lögn eftersom den som läser flygbladet inte kan förstå det på något annat sätt än att man röstade för medborgarförslaget.

Vänsterpartiet värnade inte alls arbetsrätt och kollektivavtal, för genom att inte rösta för medborgarförslaget så är det idag fritt fram för skambud och lönedumpning vid den kommunala upphandlingen. Vänsterpartiet i Växjö försöker föra allmänheten bakom ljuset. Är det för att man inser att de svenska kollektivavtalen är viktiga och något som löntagarna i Sverige uppskattar? Detta samtidigt som vänsterpartiet i sitt politiska arbete givit upp allt vad arbetarintresse och lönekamp heter. Vänsterpartiet i Växjö försöker sitta på två stolar samtidigt. Det går inte utan det är synnerligen smaklöst att ägna sig åt sådant bedrägligt agerande!

Jan-Åke Karlsson & Rickard Nilsson
Kommunistiska Partiet i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!