Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Försvar av vårt medborgarförslag i fullmäktigedebatten 2005-09-15

Det är ju glädjande att Kommunstyrelsen är positiv till vårt medborgarförslag om att införa kommunala åtgärder för att förhindra lönedumpning i Växjö kommun.

Men det blir helt bakvänt när man i samma andetag vill krypa undan för frågan genom att skjuta den framför sig och hänvisa till en eventuell framtida inköpspolicy.

Det verkar som om kommunens politiker inte vill eller vågar ta tag i denna brännande och principiellt viktiga fråga.

Varje år sker offentliga upphandlingar inom stat, kommun och landsting till ett värde av 400 miljarder kr.

Ett rättmätigt krav att ställa är att offentliga upphandlare endast anlitar seriösa företag som följer de spelregler som gäller för svensk arbetsmarknad. Skattepengar ska under inga omständigheter användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor.

Om kommunfullmäktige beslutar att följa kommunchefens rekommendationer och avslå vårt förslag, så sker det genom en argumentation som går ut på att den svenska lagstiftningen i framtiden kan komma att ändras av EG-domstolen.

Men Växjö kommun har inte till uppgift att spekulera om eventuella lagändringar i framtiden, man har att ta ställning till den konkreta situationen här och nu.

Och faktum är ju att lönedumpningen är här och att utländska arbetare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden.

Se på Vaxholm eller Jönköping eller Malmö.

Härom veckan gick t.ex. 230 thailändska rörarbetare ut i vild strejk vid Preemraff i Lysekil.

Entreprenören där har till det svenska facket lovat att thailändarna fått den avtalsenliga lönen på drygt 20Â 000 kr, men i själva verket har det fått 5000 kr.

Efter hot har sedan thailändarna tvingats skriva under papper på att de tjänar avtalsenlig lön.

Fyra av dem vägrade skriva under detta falska intyg och de avskedades på stående fot.

Detta är skandalscener som vi inte vill se på den svenska arbetsmarknaden och absolut inte inom Växjö kommun.

Till sakfrågan hör att ett närmast identiskt medborgarförslag antogs av Osby kommun i Skåne för några dagar sedan.

Och samma fråga står under beredande i ett antal andra kommuner.

I Stockholmstrakten, där närheten till Vaxholm gjort frågan brännhet har 26 ledande socialdemokrater inom landsting och kommun offentligt gått ut med ett krav på att svensk kollektivavtal ska finnas med i de kommunala upphandlingarna.

Man brukar i denna fråga föra fram att det inte är förenligt med EG-rätten att kräva denna typ av avtal. Men det är en helt felaktig bild av ärendet.

I Danmark har man krav på kollektivavtal och det har inte EG-domstolen vid ett enda tillfälle anmärkt på eller tag upp till diskussion.

Förre förbundsjuristen vid LO-TCO rättsskydd, Kurt Junesjö, hävdar t.ex. att vi i den svenska debatten böjt oss för några konservativa jurister tolkning av lagen.

Om man inte värnar den svenska arbetsmarknadens nuvarande regler genom att kräva svenska kollektivavtal vid upphandlingar, så är det detsamma som att ge ett politiskt stöd för EG-rätten och uppluckrandet av den svenska arbetsmarknaden.

Vill verkligen sossar och vänsterpartister i denna församling bidra till lönedumpning och en urholkat arbetsrätt?

Att de borgerliga här i kommunen är emot de svenska kollektivavtalen är föga förvånande och vi noterar att såväl moderater som folkpartister vill avslå vårt medborgarförslag.

Man kan undra hur det är med moderaternas nya framtoning om att värna arbetarklassen och den svenska arbetsrätten som Reinfelt så hjärtligt framhöll på högerpartiets kongress nyligen.

Det håller inte att enbart inta en positiv attityd till frågan.

Det handlar om att agera och värna de rättigheter och skyldigheter som arbetare i långa tider tillkämpat sig i vårt land.

Växjö kommun måste värna arbetarna i vår trakt, svenska såväl som utländska, genom att införa de krav man infört i Osby och som man ämnar införa i ett antal Stockholmskommuner.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!