Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Medborgarförslag – Stoppa lönedumpningen!

Till Kommunfullmäktige i Växjö

Striden kring skolbygget i Vaxholm, där den borgerligt styrda kommunen efter upphandling gav uppdraget till en entreprenör utan svenskt kollektivavtal, har aktualiserat behovet att kommunen har möjlighet att kräva kollektivavtal.

Konflikten mellan fackförbundet Byggnads och det lettiska byggbolaget Laval un Partneri har väckt nytt liv i diskussionen om risk för dumpning av löner och försämrade arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad när handeln med tjänster ökar över gränserna inom EU. Av den orsaken är det viktigt att kommunen skriver in i sina inköps- och upphandlingsregler att ett direkt krav på att ett svenskt kollektivavtal skall ingå. Vi anser det vara felaktigt att skattepengar används för att pressa ner arbetares löner och urholka arbetsrätten. Det är viktigt att kommunen slår fast att lika lön för lika arbete är en princip som måste genomsyra den svenska arbetsmarknaden.

Med hänvisning till detta föreslår vi att Växjö kommun i sina inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå.

Jan-Åke Karlsson och Rickard NilssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!