Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Om skolan på Kuba

Publicerad i Proletären nr 21 – 2005

Kommunistiska Partiet och Svensk-Kubanska föreningen anordnade den sjuttonde maj ett offentligt möte på temat ”Skolan på Kuba”. Sextio peroner hade samlats i IOGT:s lokaler för att lyssna på historieläraren och kommunisten Jan-Åke Karlssons erfarenheter av sin brigadresa till Kuba. En brigadresa specialutformad för lärare.

Föreläsningen, som ackompanjerades av diabilder, berörde främst det kubanska skolsystemet men gav också en helhetsbild över det kubanska samhället.

Mötet inleddes med latinamerikanska sånger av Guillermo Cariz och Luis Rivera som på ett förtjänsfullt sätt gav inramning och stämning till den följande föreläsningen.

Anförandet tog sin början i den alfabetiseringskampanj som genomfördes efter revolutionen och som prisats i FN och som nu bla praktiseras i Venezuela. Vi fick därefter följa den kubanska skolans utveckling fram till dags dato.

Matnyttig fakta varvades på ett förtjänstfullt sätt med anekdoter, reflexioner och personliga tips för turister. Det kubanska skolsystemets speciella karaktär belystes och jämfördes med det svenska. Ett system, som till skillnad från vårt, baserat på kollektivets gemensamma ansvar för individen och vägran att lämna något barn i sticket. Föreläsningen avslutades med en uppmaning att åka till Kuba och bilda oss en egen uppfattning av landet.

En kort recension kan tyvärr inte göra föreläsningen rättvisa. Vi uppmanar därför andra partiavdelningar och alla intresserade av skolfrågor att bjuda in och lyssna på Jan-Åke Karlssons föredrag.

Tom CarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!