Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Erik Gustafsson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom

OBS: det talade ordet gäller naturligtvis.

Kamrater!

Vi firar första maj med Röd Front i Växjö.

Det gör vi i en tid då ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Det ser inte ut att finnas någon ljusning framöver. Men är det så konstigt? I det kapitalistiska samhället går all produktion ut på att öka ägarnas vinster. Då kan man ju inte ta hänsyn till människors behov av jobb och försörjning.

Många ungdomar tvingas bo kvar hemma efter att de slutat skolan. Vem har råd med hyra när man inte har jobb?

Men jag ska inte vara så negativ idag. Idag är det ju första maj, arbetarklassens egen dag. Idag står vi kommunister här, och kräver: Arbete – jämlikhet – socialism!

Så vad vill vi kommunister? Vad vill vi i det kommunistiska ungdomsförbundet, RKU?

Ett av våra krav är gratis körkortsutbildning i gymnasiet. Många jobb är omöjliga att få om man inte har körkort, och de som inte formellt kräver det i jobbannonsen kräver det ändå för att man ska kunna ta sig dit. Men körkort kostar – och det rejält! Därför blir körkort en klassfråga, och därmed även jobben. En ond cirkel för arbetarklassens ungdomar.

Vi kräver också gratis kollektivtrafik. Att ta bilen överallt sliter både på miljön och våra plånböcker, och är inte hållbart i längden.

Man kan tycka att vi kräver mycket, och det gör vi också! Men pengarna finns! Sverige är ett rikt land, pengarna finns i aktieportföljer och kapitalägarnas fickor.

För vår vision krävs en omfördelning av rikedomarna. Wallenbergarnas och de andra stora kapitalisternas egendomar är enorma. Låt oss dela på dem! En starkt progressiv skattereform, som återför de enorma vinsterna till de som skapar dem – nämligen till arbetarna.

För att få ner arbetslösheten och garantera jobb åt alla måste vi satsa på människors behov, inte på företagsägarnas vinster.

Se på nedläggningen av ICA-lagret här i Växjö! ICA-lagret är en av de största arbetsplatserna för icke-kvalificerad arbetskraft – det vill säga många ungdomar! Är det det som menas med ”Expansiva Växjö”, att jobbmöjligheterna blir ännu mindre och ungdomar tvingas flytta härifrån för att hitta en inkomst?

Över från ett negativt ämne, till ett annat.

Den statliga Ungdomsstyrelsen har bestämt att RKU inte ska få något bidrag. Enligt Ungdomsstyrelsen är det odemokratiskt att tycka sådant som jag har pratat om idag. Enligt Ungdomsstyrelsen ska man vara tyst, eller ansluta sig till kapitalismens idéer, med vinstintresset framför allt.

Men allt är inte nattsvart. De idéer som Ungdomsstyrelsen vill tysta växer ändå som en reaktion mot nedskärnings-Sverige. Ungdomsbarometern, en undersökning hos ungdomar mellan 15 och 25 år, visade 2004 att en tredjedel av de tillfrågade tyckte att kapitalismen bara leder till orättvisor. Fyra av tio anser att kommunismen är en levande ideologi. Detta cirka femton år efter att etablissemanget dödförklarade kommunismen! Detta bådar gott för framtiden.

Till er ungdomar som vägrar låta Ungdomsstyrelsen tysta er vill vi RKU:are säga: stå på er! Ställ krav på en meningsfull fritid, riktiga jobb, bra skolor med hela och aktuella läroböcker. Ställ kraven, och kom ihåg att vi tillsammans kan förändra detta sjuka samhälle! Tillsammans kan vi istället bygga ett samhälle med rätt till arbete, och med riktig jämlikhet. Tillsammans kan vi bygga socialismen!

Och känner du att detta är något du står för, så tveka inte att gå med oss i RKU.

Röd front, kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!