Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Protestmöte krävde USA ut ur Irak

Ett 40-tal Växjöbor samlades vid Speakers Corner på gågatan i lördags för att delta i protestmötet mot USA:s ockupation av Irak. Mötet arrangerades av Kronobergsnätverket mot krig.

Rickard Nilsson från Kommunistiska Partiet var huvudtalare, och inledde med en presentation av nätverket och en påminnelse om de lögner som låg till grund för USA:s anfall.
– Det fanns inga massförstörelsevapen, betonade han, och pekade också på det lidande och den misär som alltid följer av folkrättsbrott.
– Varje lik är USA:s ansvar, det var USA som tog kriget till Irak. USA och deras allierade måste ut ur Irak!

Övriga talare var representanter från Ung Vänster och Revolutionär Kommunistiska Ungdom. Båda upprepade protestmötets krav på USA ut ur Irak.
– Irakierna måste själva få bestämma hur Irak ska styras. Demokrati kan aldrig byggas av ockupationstrupper.

Mellan talen bjöds mötesdeltagarna och förbipasserande på poesiläsning av Stefan Bittera (läs dikten).

Mikrofonen var fri att användas av de närvarande. En deltagare lyfte fram den svenska solidariteten med Vietnams och de Nazi-ockuperade Norges och Danmarks folk, och manade till lika stor solidaritet med det USA-ockuperade Iraks folk idag.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!