Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Veckokok till Ljungbys pensionärer

Publicerad i Proletären nr 9 – 2005

Pensionärerna som har hemtjänsthjälp i Ljungby kommun kommer från och med i sommar att få sin mat levererad en gång i veckan i stället för varje dag. Socialförvaltningen i kommunen ska spara och då låter man ett storkök i Lund fortsättningsvis laga maten. Leveranser kommer att ske en gång i veckan. Alltså veckans sju måltider ska tillagas och köras ut vid ett tillfälle. Maten bevaras med en speciell teknik. När den tillagats kyls den ned, luften avlägsnas och man tillsätter gas. På detta sätt ska matens färskhet med bibehållna näringsämnen bevaras. Ljungby kommun hävdar att man genom detta förfarande frigör resurser så att hemtjänstens personal kan ägna mer tid till de gamla i stället för att sitta i bilar och köra ut nylagad mat. Vad kommunen inte lika gärna framhåller är att den kökspersonal som idag lagar maten kommer att bli övertalig och att de gamla själva kommer att behöva varma upp maten. Till detta kommer den sant humanistiska frågan, vem vill bli serverad sju dagar gammal mat?

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!