Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Så drabbar EU:s privatiseringspolitik

Publicerad i Proletären nr 5 – 2005

En månad har gått efter stormen och fortfarande är 9000 hushåll strömlösa och 5500 utan telefon enbart i Kronobergs län. Sydkraft skyller ifrån sig. Regeringen kommer med tomma deklarationer. Samhället och arbetarna får betala kostnaderna

Ännu en arbetare död

I veckan fick vi höra om ännu en död arbetare. En 16 år gammal elmontör som dödades i arbetet vid reparation av det kabelnät som så grovt försummats av Sydkraft. Det är en skandal utan dess like. Företaget heter Elektro Sandberg men den verkligt skyldige är naturligtvis regeringen och dess EU-dikterade privatiseringspolitik. Sydkraft har nämligen i profitens namn inte några egna montörer längre. Detta arbete "outsourcar" man till andra företag, även utländska. De som får betala är arbetarna i form av sämre löner och brister i säkerheten.

Samtidigt tvingas strömlösa söka socialhjälp för att kunna driva sina elverk – om de nu haft råd att köpa några. Det kostar nämligen mellan 300-700kr/dygn att driva ett elverk. De får nog stå där tomma med sina händer. Socialtjänsten lär inte hjälpa dom.

Det enda det talas om från regeringen är hjälp till företag: Transporthjälp, flygbesprutning, skattereduktioner, lagringsbestämmelser.

Inget om vanligt folks behov.

Sydkrafts "outsourcing" orsaken
En tidigare VD på Sydkraft, Göran Bengtsson, är mycket kritisk till företaget. Stormen "Gudrun" ska kunna komma lite då och då utan att en kvarts miljon hushåll blir strömlösa så länge.

Angående outsourcingen av montörer säger han:
– Det är helt absurt att ett företag som har som kärnverksamhet att leverera el inte har några egna montörer… Framförallt förlorade man lokalkännedom när montörerna sades upp. När det blev ett avbrott kunde ofta de lokala montörerna genast säga var felet låg och snabbt åtgärda det.

Det är svårt för en montör som kommer från Tyskland att veta.

Han anser att Sydkraft prioriterat fel saker.
– Det hela handlar om en organisationsfråga, att ha kunnigt folk i sitt företag, att minska kvantiteten av nätföretagen och öka kvaliteten och framförallt att fokusera på rätt saker.

– Jag anser att 150 000 till 200 000 av de 265 000 hushållen som blev strömlösa efter stormen inte borde ha blivit det de första dygnen.

Skogsbolagen träter
Medan skogen förfaller käbblar skogsbolagen. Ett företag vågar inte sätta ett garantipris på virket eftersom man befarar att ett annat företag då får det fina virket medans man själv får det sämre. Detta eftersom garantipriset är mycket lägre än marknadspriset. Skogsbolag i norr vägrar skicka skogsarbetare och maskiner eftersom man behöver dom själva.

Man talar om flygbesprutning och erfarenheterna från stormen 1969 trots att då var företagens fel att barkborren spred sig. Det var bolagens idé att lagra enorma upplag av obarkat virke i skogarna, vilket sedan födde dessa skadeinseker.

Kostnader för samhället
Borgarna i länet uppskattar kostnaderna för företagen till 35 miljoner kr/ dag.

Även kommuner och myndigheter har fått extra kostnader. Både i form av skador på byggnader och anläggningar och i form av ökade utgifter för stormarbetet med dess hjälpinsatser. Vägverket uppskatter en merkostnad på 50 miljoner kr i länet. Även skogsvårdsstyrelsen och försvarsmakten har ökade utgifter på ca 10 miljoner kronor.

Utgifter som arbetarklassen får betala via ökade skatter och avgifter.

För de enskilt drabbade handlar det dessutom som sagt om dieselkostnader, ökade kostnader i och med ökad mobilanvändning,samt ökade bensinutgifter eftersom skolskjutsarna inte gick på ett bra tag. Till detta kommer ofta en minskad arbetsinkomst.

Ett ljus i mörket. Vi har fått besök av överklassen. Kungen, Göran Persson och Ulrika Messing har varit på valturné. Sympatier och kondoleanser levereras. Det är tragiskt att se hur de späkar sig och hycklar medkänsla. Avregleringen och nedrustningen av elnätet är EU-dikterad regeringspolitik. Låt dom göra ett hederligt dagsverke för en gångs skull. Sätt EU-parlamentet och riksdagen i skogsarbete med Göran Persson som arbetsledare. Han är väl skogsägare?

Tom CarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!