Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Gunnel Thörn vid palestinademonstration 15/5 2010

Palestinavänner,

Idag är det 62 år sedan staten Israel bildades. En dag som för palestinierna är känd som al-Nakba, katastrofen. Och en katastrof är just vad det fortfarande är. Idag lever 4,5 miljoner palestinier som flyktingar. Till dessa kommer ytterligare 4,5 miljon palestinier som inte har något land. 9 miljoner människor har i 62 år väntat på den självklara rätten, att få bo i sitt eget land.

Palestinakonflikten är i grunden en mycket enkel konflikt. Ett land är ockuperat och ett annat land är ockupationsmakt.
Ett folk är förtryckt och ett annat folk förtrycker. Visst finns det enskilda israeler som är emot den inhumana politiken mot palestinierna, men det stora flertalet israeler står bakom den israeliska politiken, precis som man i över 60 år ställt sig bakom den sionistiska politiken, vars enda syfte är att fördriva palestinierna från sitt land.

Vi är många som under lång tid arbetat med solidariteten med palestinierna och deras självklara rätt till sitt eget land. Vi vet att vi har rätten på vår sida och alla vet att Israel står på fel sida. Det är bara att gå till FN:s resolutioner 242, 194 och 3236 så förstår man hur konflikten hänger ihop. FN-resolutionerna slår fast att Israel måste lämna tillbaka allt ockuperat land till palestinierna och att alla flyktingar har rätt att återvända hem. Men FN-resolutioner är inget för Israel. Inget annat land i världen har brutit mot fler FN-resolutioner än staten Israel. Och det kan man göra för att man vet att USA-sluter upp bakom landet och ger dem sitt aktiva stöd och beskydd.

Hela Israels 62-åriga existens bygger på stöld av land, fördrivning, förtryck och folkmord. Alla israeliska bosättningar vilar på ruinerna efter en palestinsk by. Den rasistiska sionismens mål är ett Storisrael där Palestina är utplånat och Palestinierna fördrivna. Men det palestinska motståndet låter sig inte slås ner. Och de behöver vårt stöd och kommer att behöva det under lång tid.

Situationen i Palestina är fruktansvärd. Befolkningen på Västbanken är instängd bakom en 8 meter hög mur. På Gazaremsan, som är ett av världens mest tätbefolkade områden, bor 1,5 miljoner människor på en yta som är en mil bred och fyra mil lång. Alla invånare i Gaza bor där på Israels nåder. Israel kontrollerar alla gränser, all luft ovanför och allt vatten utanför Gazaremsan. Israel bestämmer över alla mattransporter, allt dricksvatten, alla ekonomiska transaktioner och all humanitär hjälp. Gaza är världens största fängelse, ett fängelse där man inte vet om man kan få tak över huvudet, vatten att dricka, mat att äta. Ansvariga för detta fängelse är Israels ledare och bakom dem står administrationen i USA. Där har vi de verkliga terroristerna. Terrorister som borde ställas inför rätta – för brott mot mänskligheten.

Vi säger: Det räcker nu!

Att det räcker nu – det har alla vi här idag insett, för länge sedan och det är hög tid att världens makthavare också inser det. Men man kan inte vädja till Israel om lugn och besinning, rättvisa och humanism. Det måste till något helt annat. Och det är här vi alla har en viktig funktion och en roll att fylla. Vi måste påverka dem vi kan påverka, först och främst oss själva genom att bojkotta alla israeliska varor och tjänster, men vi måste även påverka vår omgivning och våra politiker – Vi måste kräva att Sverige aktivt agerar för att isolera Israel och garantera palestinierna deras mänskliga rättigheter.

Sverige borde bryta alla förbindelser med Israel och införa en bojkott av israeliska varor och tjänster, precis som vi på 1980-talet införde en bojkott mot varor från Sydafrika. Alla som kan sin historia vet att det var effektivt mot det rasistiska apartheidsystemet och vi vet att det kommer att vara effektivt mot skurkstaten Israel. Det handlar bara om att ta det politiska beslutet och inte agera så fegt som de svenska regeringarna gjort under den senaste 20-årsperioden.

Israel är en kolonial statsbildning som idag vilar på en rasistisk grund. Den rasistiska staten Israel har många mäktiga vänner. Men det palestinska folket har ännu fler vänner och ett levande bevis för det ser vi just nu. I slutet av denna månad kommer åtta fartyg i konvojen ”Ship to Gaza” att bryta den olagliga blockaden som håller Gaza-remsan som ett svältande koncentrationsläger. I lasten finns material och förnödenheter som finansierats av många Palestinavänner runt om i Sverige och Europa. Den israeliska blockaden mot Gaza utgör en humanitär katastrof och ett pågående krigsbrott. De instängda 1,5 miljoner människorna i Gaza har berövats alla de mänskliga rättigheter som det i andra sammanhang talas så stort och mycket om; de pinas, de förnedras, de terroriseras.

Ändå blundar västvärldens ledare. För, Israel är deras krigsförbrytare. Detta utgör vår tids värsta hyckleri.

Ship to Gaza har för avsikt att bryta blockaden. Om man lyckas kommer Gazas nöd att lindras lite grand. Men framförallt är avsikten med projektet att kasta ljus över hyckleriet. Blockaden måste hävas. Israels terror mot palestinierna måste få ett slut.

Vi stödjer palestiniernas självklara rätt till sitt eget land. Alla vet att ett ockuperat folk har rätt att försvara sig, så även palestinierna. Att man sedan försöker döma ut araber i allmänhet och palestinier i synnerhet för att vara terrorister är ett hyckleri utan dess like.

Vi säger:

  • Riv muren runt Västbanken!
  • Häv sanktionerna mot Gaza!
  • Inrätta en bojkott av alla israeliska varor och tjänster!
  • Leve ett fritt och demokratiskt Palestina!


Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!