Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Olika lön efter stormen

Verkstadsarbetarna får betala för inställd produktion
Publicerad i Proletären nr 4 – 2005

Verkningarna av stormen i Sydsverige blir allt klarare. Förutom strömlösa bostäder och skogsskador i miljardklassen drabbades företag och arbetare av inställd produktion till följd av stillastående maskiner och utkylda lokaler. Oklarheten om vem som kommer att få stå för notan är i dagsläget stor, men några företag försöker lägga kostnaden på de anställda. På verkstadsföretaget Weland aluminium utanför Alvesta låg produktionen nere i fyra dagar. De anställda skickades hem på måndagen efter stormen eftersom det inte gick att arbeta i de mörka och kalla lokalerna. De anställda fick inga besked om vad som gällde för tiden då fabriken inte kunde hållas i gång. Det gängse förfaringssättet är att anställda får vara hemma med permitteringslön när det inte finns sysslor på arbetsplasten. Permitteringslönen motsvarar i stort den normala full lönen. Men arbetarna på Weland aluminium erbjuds endast lön för motsvarande två timmar per dag under de fyra dagar produktionen inte var i gång. Företaget anser sig alltså ha rätt att införa tre ”karensdagar” med hänvisning till stormen. Ännu märkligare blir företagets agerande när det visar sig tjänstemännen på samma arbetsplats ska ersättas med motsvarande sex timmars lön under de dagar inget arbete kunde utföras. Ledningen för Weland aluminium verkar inte se något konstigt med skilda ersättningar utan kommenterar det hela med att olika personer handhar olika typer av information till de anställda samt till ”krångliga regler kring försäkringarna”. Företagets agerande har med all rätt väckt ilska och förundran bland verkstadsarbetarna. Till detta ställs de berättigade frågorna om det är de vanliga löntagarna som kommer att få stå för notan för stormen, samtidigt som företagens och elbolagens kassakistor är välfyllda?

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!